Calendari Llunar 2020

Calendari llunar 2020: l’energia de cada fase

En línies generals, és important saber que cada fase lunar té una energia particular. Independentment que tots els mesos aquesta energia pugui veure’s afectada pel signe astrològic en el qual es trobi la lluna, hi ha alguns paràmetres comuns que es repeteixen.

En aquest sentit, és fonamental conèixer primer com cada fase lunar afecta a la vida diària i a l’energia personal, per a poder després actuar en conseqüència. En resum, podríem dir que:

  • La lluna nova és el moment dels començaments. És l’etapa en la qual es fixen objectius, en la qual toca obrir-se al que ve i començar a pensar en el que ens agradaria aconseguir durant aquest cicle lunar.
  • La lluna creixent és el moment de la productivitat. De posar en marxa aquests objectius i sortir a fer el que ens toca. És un bon moment per a incorporar canvis, millorar hàbits i fer tasques postergades.
  • La lluna plena és el moment d’expansió. Alguna cosa així com el clímax del cicle. El moment de créixer i gaudir de tot l’aconseguit. És un bon moment per a la comunicació, per a la trobada amb l’altre, i per a l’amor.
  • Finalment, la lluna minvant és el moment d’introspecció. L’etapa ideal per a deixar enrere allò que no ens va donar resultats, fer un balanç i preparar-se per a un nou cicle.

El calendari llunar

Sabies que a les cultures indoeuropees solien utilitzar el calendari llunar per a predir esdeveniments que es repetien cada cert temps, com poden ser les marees, les estacions, les labors agrícoles o el cicle menstrual de les dones?

El començament del calendari llunar de gener, per exemple, varia en funció de cada cultura. El calendari xinès estableix que la Lluna Nova, el primer dia en què la Lluna no pot veure’s en el cel, és aquell en el qual comença el mes lunar. No obstant això, altres calendaris llunars consideren el primer dia del mes quan apareix la primera lluna creixent.

La Lluna també exerceix influència en els éssers humans a nivell emocional. Afecta als seus estats d’ànim. La percepció del somni pot ser subjectiva o objectiva segons el cicle lunar.

D’aquesta manera, aquells dies que més pròxims es troben de la Lluna Plena l’activitat cerebral relacionada amb el somni profund es redueix un trenta per cent, a més triguem més a agafar el son i per tant dormim menys.

Gràcies al calendari llunar podem programar aquelles activitats que volem realitzar al llarg del mes que siguin més favorables als estats emocionals que puguem tenir a cada moment.

No deixis de DESCARREGAR el nostre CALENDARI LLUNAR 2020. Et convidem a posar-ho a un lloc ben visible amb les dates de les nostres MEDITACIONS GUIADES DE LLUNA PLENA per què no et perdis ni una aquest any!